KANCELARIA DLA DZIECI

Kancelaria prawna Materna & Ossowska wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu przy honorowym patronacie jej Dziekana dr Krystyny Babiak – realizując myśl „Masz tyle praw, ile ich znasz” przygotowuje na portalu www.prawoteka.pl w zakładce prawoteczka prawo dla młodzieży - darmowe lekcje prawa dla dzieci i młodzieży. Najpopularniejsze i najczęściej spotykane problemy dzieci i młodzieży z prawem ujęte są w formie wesołych komiksów, w których bohaterami są Sędziol i Prawol. Kancelaria dla dzieci działa już od ponad dwóch lat.

Autorami scenariuszy lekcji w ramach projektu Kancelaria dla dzieci, które w formie prezentacji mogą być darmowo pobierane i prezentowane przez nauczycieli, rodziców i samych adresatów – dzieci i młodzież - są radcowie prawni Kancelarii Materna & Ossowska.

Wszystkie lekcje - prawo dla dzieci przygotowane są na dwóch poziomach trudności. Dzięki przystępnej formie, lekcje prawa prawoteczki cieszą się także zainteresowaniem dorosłych, którzy nigdy nie byli edukowani prawnie.

Przygotowane już z działu „ŻYCIE CODZIENNE” lekcjeprawo dla dzieci to :

„Podział i czytanie prawa, prosta sprawa”,

„Wszyscy jesteśmy konsumentami i to z licznymi prawami” oraz

„Zawody prawnicze już nie tajemnicze” do darmowego pobrania na www.prawoteka.pl

W przygotowaniu są lekcje z kolejnych działów czyli „SZKOŁA” i „DOM”.

Prawnicy w ramach projektu Kancelaria dla dzieci działają na rzecz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa pro bono, ufając, że najskuteczniej jest edukację taką wprowadzić od najmłodszych lat.

Prawdziwą satysfakcję z lekcji prawa dla dzieci przynosi osobiste ich przeprowadzanie w szkołach wielkopolskich przez prawników Kancelarii. Te doświadczenia potwierdzają, że działania Kancelarii dla dzieci są bardzo potrzebne i co ważne - z wielkim i niespodziewanym entuzjazmem przyjmowane przez ich adresatów - dzieci i młodzież.