USŁUGI

Kancelaria Radców Prawnych K. Materna A. Ossowska świadczy pomoc prawną, doradztwo prawne i porady prawne na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

 • bieżąca pomoc prawna poznań w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • sprawy pracownicze, prawo pracy poznań
 • windykacja należności, pomoc prawna poznań
 • doradztwo i reprezentacja w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, pomoc prawna poznań
 • sporządzanie projektów umów, prawo handlowe poznań
 • sporządzanie opinii prawnych
 • negocjacje w imieniu klienta
 • sprawy rejestrowe
 • pomoc i doradztwo w uzyskiwaniu koncesji, pozwoleń, ODPADY
 • mediacje, zawieranie ugód

Podmioty publiczne

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów z sektora publicznego - spółek wodno-kanalizacyjnych, podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 • doradztwo prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przygotowywanie regulaminów, umów, uchwał, zmian statutów
 • obsługa prawna, pomoc prawna poznań, spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i innych podmiotów świadczących usługi komunalne
 • udział w posiedzeniach organów stanowiących w/w podmiotów w charakterze doradczym
 • doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania podmiotów komunalnych, kompleksowa obsługa prawna związków międzygminnych.

 

 

PORADY PRAWNE – pomoc prawna poznań

Kancelaria świadczy porady prawne w zakresie:

Prawo rodzinne : prowadzenie spraw rozwodowych, o ustanowienie separacji, alimenty, podwyższenie alimentów, umowy majątkowe małżeńskie.

Prawo cywilne : sporządzanie projektów umów, procesy o zapłatę, regulacja stanów prawnych nieruchomości, sporządzanie wniosków o zasiedzenie nieruchomości, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy, służebności, sprawy związane z najmem, dzierżawą, sprawy o eksmisję.

Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,

Prawo gospodarcze: zakładanie spółek handlowych, rejestracja KRS, doradztwo, pomoc prawna w zakresie podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej, przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, zabezpieczanie transakcji handlowych, pozwy o zapłatę, sprzeciwy, zarzuty od nakazu zapłaty.