×

Spadki czasem oznaczają przysporzenie majątkowe, czasem trzeba szybko zareagować by nie dziedziczyć długów, z czym związane są niewątpliwe problemy. W obu przypadkach konieczny jest szybki i profesjonalny plan działania. Kancelaria pomaga taki bezpieczny plan przygotować i zrealizować. Kancelaria doprowadza nie tylko do korzystnego stanu prawnego dla Klienta ale też wspiera Klienta w trudnych chwilach i zrozumieniu zawiłych przepisów prawa, spadkowego.

prowadzenie działalności gospodarczej wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, między innymi prawa. Pomagamy Naszym Klientom omijać problemy prawne
i realizować zamierzenia biznesowe w dobie nieustanie zmieniających się przepisów.

każdy zdaje sobie sprawę, że umowa, która przed podpisaniem zostanie dogłębnie przeanalizowana pod kątem wszelkich zagrożeń, to umowa bezpieczna, z której realizacją
w przyszłości nie będzie problemów.
Nasi Klienci otrzymują od nas właśnie takie umowy…
Począwszy od umów o pracę, o usługi, sprzedaży, zlecenia, poprzez umowy o dział majątku, porozumienia w sprawie kontaktów z dziećmi skończywszy na umowach zawieranych w wyniku przetargów publicznych np. o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych…

od 2013 roku Polska stoi przed nowym wyzwaniem jakim się stała tzw. „rewolucja śmieciowa”. Jak w każdej rewolucji tak i w tej są ofiary i zwycięscy. Nasza kancelaria gwarantuje, że nasi Klienci stoją po stronie zwycięzców…
Jesteśmy partnerem, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalającą na świadczenie pomocy prawnej w zakresie organizacji przez gminy i związki międzygminne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, doradztwa w zakresie prowadzenia postepowań podatkowych i egzekucyjnych związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowań przetargowych, reprezentacji przed organami nadzoru, sądami powszechnymi i administracyjnymi w zakresie podjętych uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, tworzenia i eksploatacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

to trudne do oszacowania dla stron roszczenia, które wymagają nie tylko wiedzy prawnej ale i zrozumienia oraz doświadczenia życiowego.
Nasi Prawnicy je mają…
Analizujemy w każdym przypadku optymalne możliwości zarobkowe stron ale przede wszystkim, brane pod uwagę przez sądy, indywidualne potrzeby dzieci. Podkreślamy zawsze, że alimenty to nie tylko czysta matematyka.

to zdarzenia życiowe wymagające nie tylko wsparcia merytorycznego ale przede wszystkim dużej empatii i taktu.

Poznaj nas lepiej lub skontaktuj się z nami

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
K. Materna, A. Ossowska Spółka Partnerska,
ul. Artura Grottgera 6a/13, 60-757 Poznań

tel.: 00 48 61 847 54 16
fax: 00 48 61 847 54 16
mobile tel.: 0 501 744 910
sekretariat e-mail: kancelaria@materna-ossowska.pl

radca prawny Katarzyna Materna: k.materna@materna-ossowska.pl
radca prawny Anna Ossowska: a.ossowska@materna-ossowska.pl
radca prawny Iliana Polowczyk: i.polowczyk@materna-ossowska.pl

O kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych K. Materna A. Ossowska świadczy pomoc prawną, doradztwo prawne i porady prawne na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych.

Kancelaria świadczy porady prawne w zakresie:
prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego.