×

SPORY PRZED ORGANAMI NADZORU, SĄDAMI POWSZECHNYMI I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Prawnicy naszej kancelarii mają doświadczenie w reprezentowaniu samorządów terytorialnych, związków międzygminnych w zawiłych sporach przed organami nadzoru, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasza ostatnia wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym była oczekiwana przez wszystkie związki międzygminne w Polsce, które przejęły gminny system gospodarowania odpadami i uchwalają regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników….

ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE

Nasza Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów działających w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności związków międzygminnych. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakładaniu związków międzygminnych, opracowywaniu statutów, zmiany statutów, w zakresie bieżącej obsługi związków międzygminnych, reprezentacji przed wszelkimi sądami, organami kontroli i nadzoru, obsłudze postępowań przetargowych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Świadczyliśmy ww. usługi na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami  Aglomeracji Poznańskiej GOAP”
(największego tego typu związku międzygminnego w Polsce), Związku Międzygminnego „OBRA”, Celowego Związku Gmin CZG-12, Związku Międzygminnego EKO 7, Związku Międzygminnego Eko Przyszłość, Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego  oraz innych podmiotów z sektora prywatnego i komunalnego, których przedmiotem działalności jest gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SPÓŁKI KOMUNALNE

Świadczymy pomoc prawną jednostkom samorządu terytorialnego które planują tworzenie, przekształcenie, likwidację spółek komunalnych. Przygotowujemy dokumentację przetargową, reprezentujemy spółki przed Krajową Izą Odwoławczą, sądami powszechnymi i administracyjnymi. Obsługujemy bieżącą działalność spółek komunalnych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Świadczymy kompleksową obsługę prawną postępowań przetargowych prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp) ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, organizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nasi Prawnicy posiadają doświadczenie
w reprezentacji Zamawiających/Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Poznaj nas lepiej lub skontaktuj się z nami

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
K. Materna, A. Ossowska Spółka Partnerska,
ul. Artura Grottgera 6a/13, 60-757 Poznań

tel.: 00 48 61 847 54 16
fax: 00 48 61 847 54 16
mobile tel.: 0 501 744 910
sekretariat e-mail: kancelaria@materna-ossowska.pl

radca prawny Katarzyna Materna: k.materna@materna-ossowska.pl
radca prawny Anna Ossowska: a.ossowska@materna-ossowska.pl
radca prawny Iliana Polowczyk: i.polowczyk@materna-ossowska.pl

O kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych K. Materna A. Ossowska świadczy pomoc prawną, doradztwo prawne i porady prawne na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych.

Kancelaria świadczy porady prawne w zakresie:
prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego.