PRO BONO

Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych K. Materna A. Ossowska wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu świadczenia usług prawnych na rzecz różnego rodzaju podmiotów, jak i wykorzystując wieloletnie doświadczenie bycia rodzicem stworzyli „PrawoTeczkę prawo dla dzieci – bezpłatny, misyjny poradnik prawny umieszczony na portalu www.prawoteka.pl dedykowany dzieciom i młodzieży.

To miejsce, w którym zamieszczone są podstawowe zagadnienia prawne, prawo dla dzieci czyli fachowe porady prawne dla dzieci i młodzieży ułatwiające życie i wskazujące zagrożenia, podzielone na trzy bloki tematyczne – szkołę, dom i życie codzienne. W każdym z bloków uczniowi znajdą - lekcje prawa dla dzieci- przygotowane w formie prezentacji lekcje prawa dla dzieci, zawierające zarówno opisy zdarzeń i sytuacji, które mogą skutkować złamaniem lub naruszeniem obowiązujących przepisów oraz poradnictwo - jak unikać takich sytuacji.

 

PrawoTeczka” prawo dla dzieci, lekcje prawa dla dzieci została uznana za bardzo istotny wkład do społecznej edukacji dzieci i młodzieży.

 

Wszystkich zainteresowanych propagowaniem akcji „ Masz tyle praw ile ich znasz” mającej na celu podnoszenie świadomości prawnej dzieci i młodzieży – prawo dla dzieci- zapraszamy do nawiązania współpracy.

 

Kancelaria prawna Poznań - oprócz działań na rzecz poniesienia świadomości prawnej dzieci i młodzieży poprzez lekcje prawa Prawoteczki na portalu Prawoteka.pl wspiera także twórczość Pana Leszka Kostuja - www.kostuj.com, którego pełne pozytywnej energii prace można oglądać w Kancelarii.